این بخش به عنوان جایگزین اپراتور، جهت اداره كلیه امور تلفنی بصورت خودكار، بكار می‌رود. سیستم تلفن گویا پس از تشخیص زنگ و جوابگویی به آن، پیام خوش‌آمدگویی را پخش نموده و سپس سیستم، تماس گیرنده را جهت اتصال به شخص و یا بخش مورد نظر راهنمایی می‌نماید.


تماس گیرنده می‌تواند با ورود شماره‌های اعلام شده و یا شماره داخلی مقصد مورد نظر خود را انتخاب نماید. در صورت عدم پاسخگویی و یا مشغول بودن خط داخلی، تماس گیرنده می‌تواند در صندوق صوتی شخص مورد نظر پیغام بگذارد و یا منتظر بماند تا داخلی آزاد شود. همچنین در صورت انتخاب تماس گیرنده می‌تواند با اپراتور صحبت كند و اطلاعات تكمیلی درخواست نماید.


این سرویس كلیه امكانات و قابلیت‌های یك سیستم منشی خودكار را داراست و مطابق نیاز شركت و یا سازمان از طریق ارتباط با مرکز تلفن سانترال برنامه‌ریزی می‌گردد.

روال منشی خودکار تلفنی تیباسامانه

خلاصه امکانات این بخش:

  • پخش پیغام خوش آمدگویی متفاوت در ساعات مختلف شبانه روز
  • راهنمایی تماس گیرنده جهت انتخاب بخش و یا شخص موردنظر در سازمان
  • ارتباط با داخلی مربوطه
  • اتصال به صندوق صوتی در صورت عدم پاسخگویی و یا مشغول بودن خط داخلی
  • پخش پیغام انتظار در صورت عدم پاسخگویی و یا مشغول بودن خط داخلی و سعی مجدد جهت ارتباط به داخلی دیگر در صورت عدم پاسخگویی و یا مشغول بودن خط داخلی