به منظور اطلاع رسانی، یادآوری موضوعات مهم، اعلام تبریک، خدمات جدید شرکت و یا هر نوع پیغام دیگر، می توان نرم افزار تلفن گویا را برنامه ریزی نمود تا شماره تلفن‌های تعریف شده را شماره‌گیری نموده و برای مخاطبین پیغام مناسب را پخش کند و یا فکس ارسال نماید.


جهت حصول اطمینان از اینکه مخاطب پیغام را شنیده است نرم افزار می‌تواند از مخاطب درخواست کند تا شماره‌ای را وارد نماید. این بخش جهت امور بازاریابی و فروش و یا یادآوری سررسید چک نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

روال تماس گیر خودکار تیباسامانه

نرم افزار امکان برقراری تماس به صورت همزمان بسته به تعداد کانال تهیه شده را دارا می‌باشد، برای مثال در صورت تهیه سیستم چهار خط، نرم افزار امکان شماره گیری چهار شماره تلفن مختلف را به صورت همزمان دارا می‌باشد.


خلاصه امکانات این بخش:

  • امکان Import کردن لیست شماره تلفن ها جهت تماس از نرم افزار Excel
  • تعریف زمان ساعات تماس و مشخص کردن روزهای هفته
  • مشخص نمودن وضعیت تماس گرفته شده: پاسخ داده شد، عدم پاسخ
  • امکات تعریف تعداد تماس مجدد در صورت تشخیص عدم پاسخ