این بخش از نرم افزار جهت برگزاری نظرسنجی و مسابقه می‌باشد، در این بخش امکان تعریف سوالات و گزینه‌های مورد نظر را وجود داشته و این امکان را برای تماس گیرنده فراهم می‌کند تا به سوالات پاسخ دهد.


این بخش به دو صورت قابل استفاده می‌باشد، حالت نخست مخاطب با سیستم گویا تماس گرفته و وی را به منوی مربوطه هدایت کرده و نظرسنجی و مسابقه برای او پخش شود، حالت دوم سیستم به صورت خودکار با توجه به شماره تلفن های تعریف شده در آن، تماس گرفته و مسابقه و یا نظرسنجی را انجام دهد.

روال مسابقه و نظرسنجی تلفنی تیباسامانه

خلاصه امکانات این بخش:

  • امکان تعریف دوره
  • امکان تعریف سوالات و نظرسنجی
  • امکان تعریف گزینه های مربوط به سوالات
  • ضبط صداهای مربوط به سوالات و نظر سنجی
  • امکان تهیه گزارش پاسخ ها و نظرات
  • امکان تهیه گزارش آماری از پاسخ ها و نظرات
  • امکان تهیه نمودار پاسخ ها و نظرات
  • تعیین بازه زمانی برای گزارشات