بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند با استفاده از این ویژگی خدمات ذیل را به مشترکان خود ارائه دهند :

  • تماس سیستم با مشتریان بدهکار و اعلام وضعیت بدهی آنان
  • اعلام بخش‌های مختلف سیستم جهت راهنمایی تماس گیرنده
  • ارائه اطلاعات مربوط به انواع تسهیلات و نحوه استفاده از آنها به صورت گویا و فکس
  • اعلام مدارک مورد نیاز جهت استفاده از تسهیلات به صورت گویا و فکس
  • اعلام میزان موجودی حساب و گردش مالی مشترکین به صورت گویا و فکس
  • اعلام آخرین گردش‌های بستانکاری به تعداد مورد نظر به صورت گویا و فکس
  • امکان دریافت انواع اطلاعات مورد نظر به صورت گویا و فکس
  • اعلام آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار به صورت گویا و فکس
  • امکان دریافت نظرات و پیشنهادات
  • امکان ارتباط مستقیم با صندوق صوتی مدیریت و یا مسئول خاص
روال اعلام بدعی تلفنی تیباسامانه