به کمک این بخش تماس گیرندگان می توانند پیشنهادها و یا انتقادهای خود را از طریق تماس تلفنی اعلام نمایند.


به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان، همواره نقطه نظرات مشتریان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این سیستم امکان دریافت نظرها و پیشنهادها را بصورت خودکار امکان پذیر می‌سازد. مدیران و مسئولین مربوطه می‌توانند از طریق نرم افزار تحت شبکه و یا از طریق تماس تلفنی به سیستم، پیشنهادها و انتقادها ارائه شده را بررسی نمایند. این بخش کلیه امکانات بخش صندوق صوتی را شامل می‌شود.

روال انتقاد و پیشنهاد تلفنی تیباسامانه

خلاصه امکانات این بخش:

  • پخش پیغام مناسب جهت راهنمایی تماس گیرنده برای ارائه پیشنهاد و انتقاد
  • طبقه بندی پیشنهادها و انتقادها بصورت ساختار درختی و ثبت هر پیغام در بخش مربوطه
  • انتقال پیغام به صندوق‌های صوتی دیگر کاربران
  • نوشتن توضیحات تکمیلی در کنار پیغام مطرح شده جهت پیگیری‌های بعدی
  • طرح نظرسنجی از طریق منوی صوتی و ارائه پاسخ توسط تماس گیرنده از طریق ورود شماره