این بخش به منظور ارائه اطلاعات مختلف بصورت گویا برای تماس گیرندگان طراحی شده است. از این طریق می‌توان هر نوع اطلاعات داخل سازمان شامل: اخبار، اطلاعیه، محصولات، فهرست قیمت، خدمات و غیره را بصورت گویا در تمام طول شبانه روز در اختیار مخاطبین قرار داد.


تماس گیرندگان می‌توانند پس از تماس با تلفن گویا و شنیدن پیغام مناسب جهت راهنمایی، اطلاعات مورد نظر خود را از طریق وارد کردن شماره انتخاب نمایند. اطلاعات مورد نظر می‌تواند بصورت ساختار درختی بدون محدودیت سطح طراحی گردد و تماس گیرنده با ورود به هر بخش از این درخت اطلاع رسانی، اطلاعات مورد نظر را دریافت نماید.

روال اطلاع رسانی گویا تلفنی تیباسامانه

با توجه به اینکه سیستم قابلیت ارتباط با انواع بانک‌های اطلاعاتی را دارد، اطلاعات این بخش می‌تواند از بانک‌های اطلاعاتی نرم‌افزارهای دیگر خوانده شود. تغییر و بروز رسانی اطلاعات صوتی به سادگی از طریق تلفن، و ورود رمز عبور از طریق منوی صوتی مدیر سیستم قابل انجام است همچنین این بخش شامل گزارشات و نمودارهای آماری جهت اطلاع از تعداد تماس گیرندگان، ساعات تماس و نوع اطلاعات دریافتی می‌باشد. این اطلاعات می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بکار رود.


خلاصه امکانات این بخش:

  • طراحی منوی صوتی بصورت درختی (بدون محدودیت سطح و شماره)
  • خواندن اطلاعات از بانک‌های اطلاعاتی نرم افزارهای دیگر و اعلام شماره، مبلغ، تاریخ و ساعت بصورت خودکار
  • اعلام پیغام‌های مختلف در ساعات مختلف شبانه روز
  • تغییر پیغام‌های درخت اطلاع رسانی در روزهای تعطیل، روزهای مختلف هفته، تاریخ‌های مشخص و ...
  • تغییر پیغام‌های درخت اطلاع رسانی و سناریو پاسخگویی بر اساس شماره تلفن تماس گیرنده(CallerID)
  • عدم پاسخگویی به تماس درصورت تشخیص شماره تلفن موجود در لیست سیاه (CallerID Black List)
  • امکان صداگذاری و بروز رسانی پیغام‌های صوتی
  • ارائه گزارشات و نمودارهای آماری از تماس‌ها و خدمات مورد استفاده تماس گیرندگان