راهنماي كاربري برنامه پيام گو

مقدمه:

      نرم افزار پيام گو وظيفه پاسخگويي به خط تلفن و اجراي عمليات لازم جهت پاسخگويي به تماس با توجه به سناريو ساخته شده توسط نرم افزار پيام نگار را به عهده دارد. اين نرم افزار هسته اصلي سيستم را تشكيل مي دهد و با نام  Engine.exe  در مسير نصب برنامه ظاهر مي گردد. با كمك اين نرم افزار مي توان نحوه عملكرد خطوط تلفن متصل شده به سيستم را مشخص كرده و براي تك تك خطوط سناريوهاي مختلفي را تنظيم نمود. همچنين مي توان كاربران مختلف با سطوح دسترسي تعريف نمود تا از ورود كاربران غير  مجاز جلوگيري بعمل آيد.

      كليه عمليات سيستم در پايين صفحه نمايش داده مي شوند و در بخش سوابق نيز ذخيره مي گردند تا بعداً قابل پيگيري باشند. اين عمليات شامل نتيجه اجراي سناريو پاسخگويي مي باشند. در صورتي كه سيستم موفق به انجام عمليات خاصي نباشد و يا در روند اجرا اشكالي بوجود آيد در اين قسمت نشان داده مي شود.

      پس از نصب نرم افزار مي توان در بخش تنظيمات، سيستم را به گونه اي برنامه ريزي نمود تا در هر بار روشن و خاموش شدن كامپيوتر، نرم افزار بصورت خودكار شروع به كار نمايد و نيازي به اجراي آن پس از شروع به كار كامپيوتر نباشد. پس از اجراي نرم افزار، آيكون تلفن "پيام گو" در پائين صفحه مانيتور در بخش Windows Tray كنار ساعت ظاهر مي گردد و جهت شروع به كار آن بايد روي اين آيكون دو بار كليك نموده و دكمه "شروع" زده شود. بصورت پيش فرض سيستم داراي يك سناريو آماده مي باشد كه پس از راه اندازي سيستم شروع به كار مي نمايد.

      اجراي اين برنامه نياز به قفل سخت افزاري دارد كه با بسته نرم افزاري ارائه مي گردد.

 

  اجراي برنامه :

      براي اجراي برنامه پيام گو بايد عمليات زير را انجام دهيد. منوي Start و سپس Programs را انتخاب نمائيد و مطابق شكل برنامه PayamGooServiceMonitor را اجرا كنيد.

 

شکل 1

 

پس از اجراي برنامه شماي (آيكون) تلفن مطابق شكل زير در Windows Tray پائين صفحه نمايش كنار ساعت ظاهر مي گردد.

 

شكل2

 

اگر روي شماي تلفن كليك راست كنيد  3 گزينه  نمايش داده مي شود.

 

شكل 3

 

1-   مديريت پيام­گو: صفحه اصلي نرم افزار نمايش داده مي شود كه به كاربر امكان مشاهده وضعيت كانالها و تنظيمات سيستم را مي دهد.

2-  نمايش وضعيت: با انتخاب اين گزينه صفحه اي سرور پيامگو نمايش داده ميشود که ميتوان نرم­افزار را متوقف ويا شروع مجدد کرد.

3- خروج: با انتخاب اين گزينه  از كل برنامه پيام گو خارج مي شويد. توجه كنيد در صورتي كه صفحه مديريت سيستم با علامت بسته شود، نرم افزار پيام گو بسته نمي شود و بصورت Minimized در پائين صفحه باقي مي ماند. تنها در صورتي كه اين گزينه را انتخاب كنيد كل برنامه بسته مي شود. همچنين در صورتي كه برنامه پيام گو در حال اجرا باشد نمي توان سيستم عامل ويندوز را Restart و ياShutdown  (خاموش) نمائيد، بايد ابتدا از برنامه "پيام گو" با انتخاب اين گزينه خارج شويد.

  

 

شروع به كار با برنامه :

      جهت شروع به كار ابتدا روي شماي برنامه راست كليك كرده وگزينه مديريت سيستم را انتخاب نمائيد. 

      پس از انتخاب گزينه مديريت سيستم صفحه اي مطابق شكل زير ظاهر مي گردد . كه شامل منو، نوار ابزار، نمايشگر وضعيت كانالها و عمليات جاري سيستم مي باشد .

 

شكل 4

 

 نمايشگر وضعيت كانالها :

       همانطور كه در شكل مشاهده مي كنيد در اين قسمت فهرستي از كانالهاي فعال نمايش داده مي شود كه هر كدام وضعيت خط مربوط و عمليات در حال اجرا بر روي آن را نشان مي دهد . اطلاعات  اين فهرست عبارتند از :

1- شماره خط: شماره خط تلفن متصل شده به سيستم را مشخص مي نمايد.

2- نام كانال: براي هر كدام از خطوط مي توان نام اختصاص داد كه معملا شماره تلفن خط مي باشد.

3- عمليات :  عمليات در حال اجرا بر روي كانال مربوطه را نمايش مي دهد .

4- توضيحات :  توضيحات مربوط به عمليات را نمايش مي دهد و در صورتي كه عمليات با موفقيت انجام نشود در اين قسمت گزارش داده مي شود.

5- نام گره : نام گره اي كه در حال اجرا  مي باشد را نمايش مي دهد. هر كدام از خطوط سناريو خاصي را اجرا مي كنند كه متشكل از چندين گره مي باشد، در هر لحظه عمليات در يكي از اين گره ها انجام مي پذيرد و در اين قسمت نام گره فعلي نمايش داده مي شود.

 

 عمليات کاربران :

      در اين بخش كليه عمليات گره ها به تفكيك كانال به صورت فهرست نمايش داده مي شود اين فهرست نشانگر وضعيت كار هاي انجام شده و همچنين اشكالات احتمالي بوجود آمده در سيستم مي باشد . در بخش همه كانالها مي توان مجموعه كل عمليات سيستم و نتيجه آنها را مشاهده نمود. مشاهده عمليات مربوط به هر كانال بصورت مجزا نيز امكان پذير مي باشد. كليه عمليات نمايش داده شده همراه با تاريخ و ساعت در بانك اطلاعاتي ذخيره مي گردند و از قسمت "سوابق" قابل جستجو و مشاهده مي باشند.

 

نوار ابزار :

      اين بخش شامل كليدهايي جهت مديريت سيستم به شرح زير مي باشد:

 ورود : با انتخاب اين گزينه كادري مانند شكل زير ظاهر مي گردد كه بايد نام كاربر و كلمه عبور را وارد نماييد . پس از وارد كردن  نام كاربر و كلمه عبور  و زدن دكمه تأييد در صورتي كه اطلاعات وارد شده معتبر بوده و كاربري با اين مشخصات قبلا در سيستم تعريف شده باشد اين پنجره بسته شده و كاربر مجاز به استفاده از نرم افزار مي گردد . عمليات Login‌ به دليل جلوگيري از ورود كاربران غير مجاز تعبيه شده است.

 

شكل 5

 

در صورتي كه نام كاربر و يا كلمه عبور صحيح نباشد پيغام زير نمايش داده مي شود .

 

شكل 6

 

شروع : پس از ورود به برنامه دكمه "شروع" فعال مي گردد . با زدن اين دكمه سيستم شروع به كار مي نماييد و وضعيت و عمليات خطوط  موجود در سيستم نشان داده مي شود.

      هنگام اجراي برنامه عمليات سيستم بصورت خودكار آغاز نمي گردد و حتما بايد دكمه "شروع" زده شود. در صورتي كه مايل باشيد به محض اجراي برنامه پيام گو عمليات سيستم شروع شود بايد در بخش تنظيمات گزينه "شروع خودكار" را انتخاب نماييد. پس از زدن دكمه شروع ، شكل دكمه به "توقف" تغيير مي يابد و در صورت زدن آن عمليات كل كانال ها متوقف مي گردند.

 

شكل 7

 

 

 

 

تنظيمات : در اين بخش قادر خواهيد بود، تنظيمات كلي سيستم شامل شروع خودكار سيستم در هنگام اجرا، ذخيره شدن عمليات در بانك اطلاعاتي و همچنين تنظيمات كانالها شامل فايل حاوي سناريو پاسخگويي و زمانهاي فعاليت سيستم را مشخص نمائيد. پس از انتخاب اين گزينه فرم زير نمايش داده مي شود اين فرم شامل دو بخش "تنظيمات كانالها" و "تنظيمات سيستم" مي باشد. در بخش تنظيمات كانالها، مواردي كه به تك تك خطوط تلفن متصل شده به سيستم مربوط مي باشد وجود دارد و در بخش بعدي اطلاعاتي كه به كل فعاليت سيستم مربوط مي باشند نشان داده مي شوند.

 

شكل 8

 

تنظيمات كانالها : در اين بخش پس از انتخاب كانال مورد نظر و دكمه "تغيير" و يا با دو بار كليك كردن روي سطر مورد نظر اطلاعات كانال مطابق شكل زير ظاهر مي گردد.

 

شكل 9

 

        اين پنجره شامل تنظيمات زير مي باشد:

1- شماره كانال: نشانگر شماره كانال مي باشد كه از عدد يك شروع مي شود.      

2-نام كانال: حاوي نامي است كه به كانال مورد نظر انتساب داده مي شود و مي تواند معرف نوع عملكرد كانال و يا شماره تلفن خط متصل شده به آن باشد.

3-زمانبندي شروع و خاتمه فعاليت : به كمك گزينه هاي اين قسمت مي توان تاريخ و ساعت شروع بكار سيستم و يا توقف سيستم را مشخص نمود. به عنوان مثال براي مواقعي كه بخواهيم بعد از ساعات اداري سيستم فعال شود مي توانيم از اين بخش استفاده كنيم. در صورتي كه اين قسمت خالي باشد سيستم هميشه فعال خواهد بود.

4-فعال: در صورتي كه اين گزينه تيك خورده باشد كانال مربوط فعال بوده و هنگام شروع به كار سيستم فعاليت خود را آغاز مي كند در غير اين صورت اين كانال غير فعال بوده و عملياتي انجام نمي دهد. اين گزينه در مواقعي كه بخواهيم يك يا چند كانال مشخص را متوقف نمائيم به كار مي آيد.

5- نام فايل: شامل نام فايلي است كه سناريو نحوه پاسخگويي به خط تلفن را مشخص مي نمايد. اين فايل داراي پسوند VMF . مي باشد كه توسط نرم افزار پيام نگار (Calleditor) ساخته مي شود و در آن اطلاعات چگونگي عملكرد سيستم، آدرس فايلهاي صوتي منوها، شماره گيري داخلي ها و غيره قرار دارد. در صورتي كه براي كانالي نام فايل ذكر نشده باشد و يا فايل ارائه شده در مسير ذكر شده وجود نداشته باشد سيستم قادر به انجام عمليات نخواهد بود و پيغام خطا اعلام خواهد نمود. به كمك دكمه        كه  در كنار اين گزينه قرار دارد مي توانيد فايلهاي  روي هارد ديسك را Browse‌ كنيد و فايل مربوطه را انتخاب نمائيد. در صورت زدن كليد        مجاور گزينه مربوطه ، فايل مشخص شده در اين بخش با نرم افزار پيام نگار (Calleditor) باز مي شود و مي توانيد نحوه عملكرد آنرا مشاهده نمائيد و يا تغييرات لازم را انجام دهيد.

 

تنظمات گروهي: در اين قسمت ميتوان بيش از يک کانال را ويرايش کرد.

 

شکل 10

منوي سمت راست نشان دهنده کانال­هاست که مي­توان با استفاده از دکمه­های همه کانال­ها و هيچ کدام , همه کانال­ها و يا انتخاب همه کانال­ها را منتفي کرد.

نام فايل: شامل نام فايلي است كه سناريو نحوه پاسخگويي به خط تلفن را مشخص مي نمايد. اين فايل داراي پسوند VMF . مي باشد كه توسط نرم افزار پيام نگار (Calleditor) ساخته مي شود و در آن اطلاعات چگونگي عملكرد سيستم، آدرس فايلهاي صوتي منوها، شماره گيري داخلي ها و غيره قرار دارد. در صورتي كه براي كانالي نام فايل ذكر نشده باشد و يا فايل ارائه شده در مسير ذكر شده وجود نداشته باشد سيستم قادر به انجام عمليات نخواهد بود و پيغام خطا اعلام خواهد نمود. به كمك دكمه كه  در كنار اين گزينه قرار دارد مي توانيد فايلهاي  روي هارد ديسك را Browse‌ كنيد و فايل مربوطه را انتخاب نمائيد. در صورت زدن كليد مجاور گزينه مربوطه ، فايل مشخص شده در اين بخش با نرم افزار پيام نگار (Calleditor) باز مي شود و مي توانيد نحوه عملكرد آنرا مشاهده نمائيد و يا تغييرات لازم را انجام دهيد.

ليست سياه (Black List): مي­توان در اين قسمت شماره­ تلفن­هايي که مي­خواهند با گويا ارتباط برقرار کنند را محدود کرد.

زمان­بندي شروع و خاتمه فعاليت: اين قسمت تاريخ و نحوه کارکرد گويا را محدود مي­کند. در صورتي که اين قسمت به صورت پيش فزض (بدون مقدار) باشد گويا بصورت 24 ساعته کار مي­کند.

از کانال تا کانال: برای انتخاب راحت­تر کانال­هاي زياد اين قسمت تعبيه شده است.

 

شکل11

 

تنظيمات سيستم: اين بخش شامل تنظيمات كلي سيستم به شرح زير مي باشد:

1- شروع خودكار: در صورتي كه اين گزينه انتخاب (تيك) شده باشد بلافاصله بعد از اجراي نرم افزار پيام گو، سيستم بصورت خودكار شروع به كار مي نمايد و نيازي به زدن دكمه شروع نمي باشد. در مواقعي كه بخواهيم سيستم بعد از روشن شدن كامپيوتر بصورت خودكار شروع به كار نمايد اين گزينه مورد استفاده قرار مي گيرد .

2- زمان قفل اتوماتيك: مقدار زماني را بر حسب دقيقه نشان مي دهد كه در صورتي كه ماوس حركت نكند و هيچ كليدي فشار داده نشود سيستم بصورت خودكار كاربري كه وارد سيستم شده است را Logout‌ كرده و كاربر بعدي بايد مجددا Login نمايد.

3- ذخيره سوابق عمليات (Log): در صورتي كه اين گزينه تيك خورده باشد كليه عمليات سيستم كه در پائين صفحه اصلي برنامه نشان داده مي شوند در بانك اطلاعاتي همراه با تاريخ و ساعت ذخيره مي گردند تا بعدا قابل پيگيري و گزارشگيري باشند. اين اطلاعات از طريق دكمه "سوابق" قابل جستجو و نمايش خواهند بود.

4- پاك كردن سوابق: در صورت زدن اين دكمه كليه اطلاعات عمليات ذخيره شده در بانك اطلاعاتي (Log) پاك مي شوند.

 

شكل 12

 

كاربران : به كمك اين دكمه مي توانيد كاربران را مديريت نمائيد. پس از زدن اين دكمه فرم زير مشاهده مي گردد كه فهرست كاربران تعريف شده را نمايش مي دهد. اطلاعات نمايش داده شده عبارتند از 1- نام و نام خانوادگي كاربر 2- user name  و يا نامي كه كاربر با آن وارد سيستم مي گردد 3- نام گروهي كه كاربر متعلق به آن مي باشد. نام گروه معرف سطوح دسترسي كاربر مي باشد كه در بخش بعدي توضيح داده شده است.

سوابق :  در اين بخش كليه سوابق عمليات سيستم كه در پائين صفحه اصلي به تفكيك كانال نمايش داده مي شوند قابل جستجو مي باشد جهت استفاده از اين قسمت بايد گزينه "ذخيره سوابق عمليات (log) " در قسمت تنظيمات سيستم انتخاب شده باشد تا كليه عمليات در بانك اطلاعاتي ذخيره گردند.

      پس از زدن دكمه سوابق پنجره زير نمايش داده مي شود. اين پنجره شامل دو بخش جستجو و فهرست سوابق عمليات سيستم مي باشد. جهت جستجو ابتدا نام كانال، نوع عمليات و يا بازه زماني مورد نظر را وارد نموده و سپس دكمه جستجو را فشار دهيد. در اين صورت كليه اطلاعات ذخيره شده در بانك اطلاعاتي نمايش داده مي شود و نحوه كاركرد سيستم و نوع عمليات انجام شده قابل بررسي و مشاهده خواهد بود به كمك دكمه "نوشتن در فايل" مي توانيد كليه اطلاعات موجود در فهرست را در فايل جداگانه ذخيره نمائيد.

 

شكل 13

 

      در صورت بروز هر گونه اشكال جهت پيگيري خطاي بوجود آمده ابتدا عمليات انجام شده در بازه زماني ايجاد اشكال را جستجو كرده و به كمك اين دكمه در فايل جداگانه اي ذخيره نمائيد تا توسط كارشناسان شركت بررسي گردد.


ارسال شده توسط: مهرداد غفاری افشار | در بخش: نرم افزار تلفن گویا | تاریخ ارسال: 2 سال قبل، شنبه 06 اردیبهشت 1393 | آخرین ویرایش در : 2 سال قبل، شنبه 03 خرداد 1393 | تعداد بازدید: 3026

برچسب ها: