سامانه فوق به منظور مکانيزه نمودن پاسخگويي به تماسهاي تلفني جهت قانونمند سازي، ساماندهي ، شفافيت و نظارت بر حسن اجراي سفارشات و همچنين مستند سازي صوتي تماسها مي باشد. اين طرح در راستاي اهداف ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي کارگزاري تهيه گرديده است.


امکانات و قابلیت‌های سیستم:

 • پاسخگويي خودکار به تماس
 • تشخيص هويت تماس گيرنده از طريق Caller ID و يا کد و رمز عبور
 • راهنمايي تماس گيرنده جهت انجام امور مورد نظر
 • ارتباط تماس گيرنده به داخلي مورد نظر
 • تشخيص مشغولي و يا عدم پاسخگويي داخلي ها و پخش منوی مناسب
 • ارتباط با اپراتور
 • ضبط مکالمات ورودي انجام شده در حين مکالمه و ثبت اطلاعات تاريخ مکالمه ، ساعت مکالمه ، Caller ID و مدت تماس
 • ارائه گزارش از تماس هاي ورودي بر اساس بازه زماني و Caller ID
 • ارائه گزارشهاي روزانه و ماهانه تماسها
 • ارائه گزارش از نحوه پاسخگويي داخلي ها به تماسها شامل تعداد پاسخ داده شده ، پاسخ داده نشده و مشغول
 • ارائه گزارش و نمودارهاي آماري از ترافيک ساعات تماس روزانه و ماهانه ، ميانگين مدت تعداد تماسهاي روزانه و ...
 • امکان جستجو و شنيدن پيامهاي صوتي ضبط شده
 • نمايش اطلاعات تماس گيرنده بر روی کامپيوتر
 • ثبت پيشنهادات و انتقادات
 • امکان رمز گذاري فايل صدا جهت جلوگيري از تغيير فايل صدا
 • امکان دريافت فکس بصورت خودکار و ذخير بصورت فايل
 • ارائه خروجي از گزارشات بصورت Pdf و Excel
 • ارتباط با نرم افزار صحرا و استخراج اطلاعات مشتريان
 • امکان تنظيم خودکار تاريخ و ساعت سامانه هاي مرکز تماس با توجه به سرور دفتر مرکزي
  (اين قابليت جهت ثبت دقيق تاريخ و ساعت تماس مورد استفاده قرار مي گيرد تا بعد از انتقال تماس به سرور دفتر مرکزي توالي و ترتيب تماسها در شعبات مختلف و در دفتر مرکزي به درستي ثبت شوند)
سناریوی تلفن گویای کارگزاری بورس

ارتباط بین دفتر مرکزی و شعب:

با توجه به اينکه شرکت‌هاي کارگزاري داراي چندين شعبه در شهرهاي مختلف مي‌باشند مي‌توان از اين سيستم به عنوان سامانه مرکز اطلاعات تماس کليه شعب استفاده نمود. بصورتيکه سامانه مرکز تماس برای هر مرکز نصب و راه اندازي مي‌گردد و اطلاعات آنها در فواصل زماني مشخص به دفتر مرکزي انتقال پيدا خواهد نمود. در اين صورت کليه گزارشات تماس‌هاي ساير شعب از دفتر مرکزي قابل رويت خواهد بود. لازم به ذکر است جهت استفاده از اين سرويس لازم است شعبات مربوطه داراي اينترنت پرسرعت باشند.

ارتباط بین دفاتر کارگزاری بورس