ارتباط تلفن گویا و سانترال


سامانه تلفن گویا می تواند از طریق ارتباط با سانترال ، تماسهای ورودی را به داخلی های مختلف انتقال دهد. این سرویس معمولا به نام "اپراتور خودکار" و یا "منشی خودکار" شناخته می شود.

تلفن گویا به تعدادی از داخلی های سانترال وصل می شود ، تعداد این داخلی ها به تعداد پورت های تلفن گویا بستگی دارد. به عنوان مثال برای یک سیستم اپراتور خودکار 4 پورت ، 4 عدد داخلی سانترال به سامانه گویا متصل می گردد. سایر داخلی ها نیز به بخشهای مختلف شرکت یا سازمان سیم کشی شده و تلفن به آنها وصل می شود.

سپس سانترال طوری برنامه ریزی می شود تا در هنگام تماس ورودی ، بجای گوشی منشی ، داخلی های تلفن گویا زنگ تماس ورودی را دریافت کنند. در این صورت تلفن گویا تماس را پاسخ داده و از طریق پخش منوهای صوتی تماس گیرنده را به داخلی موردنظر خود متصل می کند.

غالباً داخلی هایی که جهت برقراری ارتباط تلفن گویا با سانترال مورد استفاده قرار می گیرند ، داخلی های آنالوگ هستند ، به غیر از مواردی که از خطوط E1 داخلی استفاده می شود که معمولا برای مراکز تماس با حجم بالا و یا متوسط تماس استفاده می شود.لازم به ذکر است در صورت استفاده از کارتهای سخت افزاری FXO برای سیستم تلفن گویا ، در صورت عدم وجود دستگاه سانترال ، تلفن گویا امکان ارتباط با داخلی ها را ندارد و برای داشتن یک سیستم گویای اپراتور خودکار ، اولین پیش نیاز ، داشتن دستگاه سانترال(مرکز تلفن) می باشد.

تلفن گویای شرکت تیبا سامانه ، با داشتن قابلیت Signal Processing ، این امکان را در اختیار شما قرار میدهد که با تشخیص سیگنال مشغولی خط و یا عدم پاسخگویی داخلی ، شخص تماس گیرنده را از وضعیت داخلی و یا داخلی شماره گیری شده ، مطلع سازید.

شرکت تیبا سامانه ، نرم افزارTone Process را جهت بررسی سیگنال ها و بوق های خطوط داخلی طراحی کرده و در اختیار مشتریان قرار داده است. این نرم افزار براحتی امکان تشخیص مشغول بودن یا عدم پاسخگوئی داخلی ها را فراهم میسازد، در این صورت امکان انتخاب منوهای دیگر را در اختیار تماس گیرنده قرار داده میشود به صورتی که ، بعد از پخش پیغام "داخلی مورد نظر مشغول میباشد" یا "داخلی مورد نظر پاسخگو نمیباشد" ، منوهای دیگری مانند قرار گرفتن در صف انتظار ، اتصال به داخلی دیگر، ضبط پیغام در صندوق صوتیِ داخلی ، ارسال فکس ، و.... برای تماس گیرنده پخش شود و تماس بدون اطلاع تماس گیرنده قطع نشود.


موارد استفاده

  • اتصال به داخلی های شرکت / سازمان با استفاده از منوهای صوتی
  • تشخیص مشغولی و یا عدم پاسخگویی داخلی ها
  • ایجاد صف انتظار و اتصال به داخلی ها به ترتیب نوبت تماس و رعایت اولویت
  • ایجاد کنفرانس بین داخلی ها از طریق ارتباط تلفن گویا با سانترال در صورتی که مرکز تلفن ، امکان ایجاد کنفرانس بین چند داخلی را داشته باشد.
  • شماره گیری و پخش پیغام
  • شماره گیری کدهای خاص بر روی سانترال به عنوان مثال روشن کردن چراغ صندوق صوتی بر روی گوشی تلفن