راه اندازی سامانه مرکز تماس شرکت سیر و سفر فرودگاه


شرکت سیر و سفر فرودگاه روزانه با انبوهی از تماس های تلفنی مواجه است و جهت تسهیل پاسخگویی به مشتریان و رزرو تاکسی از سامانه مرکز تماس و پاسخگویی تلفنی شرکت تیبا سامانه استفاده می کند. در این سامانه امکاناتی از قبیل صف انتظار، ثبت درخواست رزرو تاکسی، نمایش اطلاعات تماس گیرنده، پیشنهادات و انتقادات و مانیتورینگ خطوط تلفن راه اندازی گردیده است. سامانه پاسخگویی نصب شده در شرکت سیر و سفر با پاسخگویی و مدیریت روزانه بیش از دو هزار تماس نقش موثری در رضایت مشتریان و کاهش ترافیک کاری پرسنل دارد.


برچسب ها


مرکز تماس تلفن گویا سیر و سفر فرودگاه امام خمینی