تلفن گویا برای مراکز اطلاع رسانی و ثبت شکایات مردمی


تلفن گویا یرای شکایات , پیگیری شکایات

راه اندازی سیستم های ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی برای رسیدگی موثر به شکایات ، ارتقاء کیفیت و مدیریت شکایات و سعی برای ارتقاء کیفیت خدمات، جزو ضروریات یک سازمان می باشد. ارائه موفقیت آمیز خدمات مورد نیاز ارباب رجوع ، متقاضیان و مشتریان ، وابسته به این است که افراد در تمامی سطوح ، خود را مسئول و موظف به برآورده ساختن نیازهای مراجعین در ارائه بهترین خدمات در کوتاهترین زمان ممکن بدانند.سیستم ثبت شکایات مردمی با امکان ارائه کد رهگیری و ثبت درخواستهای واصله، به عنوان فرصتی جهت بهبود و اصلاح امور جهت رضایتمندی بیشتر مشتریان و یا ارباب رجوع می باشد ، از این رو در راستای رضایتمندی مراجعین و با هدف ایجاد وحدت رویه ، راه اندازی سیستم ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی یک مقوله لازم و ضروری در یک سازمان ، اداره و یا بنگاه اقتصادی به شمار می آید.


راه اندازی سیستم ثبت شکایات مردمی = ارتقاء میزان رضایتمندی مراجعین


ویزگی های سیستم ثبت شکایات مردمی :

  • ارتقا سطح پاسخگویی دستگاه های اجرائی جهت سهولت در انجام امور مراجعین

  • افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده

  • توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات

  • سیاست‌گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستندسازی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شکایات واصله

  • تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاههای اجراییبرچسب ها


ثبت شکایات مردمی اعلام کد رهگیری رضایمندی مشتریان سیستم تلفن گویا تکریم ارباب رجوع