۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

نتایج جستجو در بخش مقالات فنی


راهنمای كاربری برنامه پیام گو

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
نویسنده : مهرداد غفاری افشار

راه اندازی TAPI Driver Dialogic

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
نویسنده : مهرداد غفاری افشار

انواع Call Center

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نویسنده : سپیده مردانیان

طریقه راه اندازی Tone Process

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
نویسنده : مهرداد غفاری افشار

کارت های سخت افزاری Dialogic Diva

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
نویسنده : امیر کلانتری

مراحل نصب کارت Dialogic

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
نویسنده : مهرداد غفاری افشار

مراحل نصب کارت Donjin

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
نویسنده : مهرداد غفاری افشار

ویپ VOIP

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
نویسنده : علی فلاح

کارت های تلفنی Dialogic

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
نویسنده : امیر کلانترینتایج جستجو در خبرها


راه اندازی سامانه مرکز تماس CallCenter شرکت تیبا سامانه به نام « مرکز تماس تیبا »

سامانه مرکز تماس CallCenter شرکت تیبا سامانه به نام « مرکز تماس تیبا » راه اندازی شد. مرکز تماس تیبا شامل یک سامانه کامل پاسخگویی به تماس ، ارائه خدمات تلفنی و مدیریت ارتباط با داخلی ها است .   بیشتر...

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
ساعت : ۱۶:۴۱