۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

ارتباط تلفن گویا و سانترال


سامانه تلفن گویا می تواند از طریق ارتباط با سانترال ، تماسهای ورودی را به داخلی های مختلف انتقال دهد. این سرویس معمولا به نام "اپراتور خودکار" و یا "منشی خودکار" شناخته می شود.

تلفن گویا به تعدادی از داخلی های سانترال وصل می شود ، تعداد این داخلی ها به تعداد پورت های تلفن گویا بستگی دارد. به عنوان مثال برای یک سیستم اپراتور خودکار 4 پورت ، 4 عدد داخلی سانترال به سامانه گویا متصل می گردد. سایر داخلی ها نیز به بخشهای مختلف شرکت یا سازمان سیم کشی شده و تلفن به آنها وصل می شود.

سپس سانترال طوری برنامه ریزی می شود تا در هنگام تماس ورودی ، بجای گوشی منشی ، داخلی های تلفن گویا زنگ تماس ورودی را دریافت کنند. در این صورت تلفن گویا تماس را پاسخ داده و از طریق پخش منوهای صوتی تماس گیرنده را به داخلی موردنظر خود متصل می کند.

غالباً داخلی هایی که جهت برقراری ارتباط تلفن گویا با سانترال مورد استفاده قرار می گیرند ، داخلی های آنالوگ هستند ، به غیر از مواردی که از خطوط E1 داخلی استفاده می شود که معمولا برای مراکز تماس با حجم بالا و یا متوسط تماس استفاده می شود.لازم به ذکر است در صورت استفاده از کارتهای سخت افزاری FXO برای سیستم تلفن گویا ، در صورت عدم وجود دستگاه سانترال ، تلفن گویا امکان ارتباط با داخلی ها را ندارد و برای داشتن یک سیستم گویای اپراتور خودکار ، اولین پیش نیاز ، داشتن دستگاه سانترال(مرکز تلفن) می باشد.

تلفن گویای شرکت تیبا سامانه ، با داشتن قابلیت Signal Processing ، این امکان را در اختیار شما قرار میدهد که با تشخیص سیگنال مشغولی خط و یا عدم پاسخگویی داخلی ، شخص تماس گیرنده را از وضعیت داخلی و یا داخلی شماره گیری شده ، مطلع سازید.

شرکت تیبا سامانه ، نرم افزارTone Process را جهت بررسی سیگنال ها و بوق های خطوط داخلی طراحی کرده و در اختیار مشتریان قرار داده است. این نرم افزار براحتی امکان تشخیص مشغول بودن یا عدم پاسخگوئی داخلی ها را فراهم میسازد و در این صورت امکان انتخاب منوهای دیگر را در اختیار تماس گیرنده قرار می دهد. به صورتی که ، بعد از پخش پیغام "داخلی مورد نظر مشغول میباشد" یا "داخلی مورد نظر پاسخگو نمیباشد" ، منوهای دیگری مانند قرار گرفتن در صف انتظار ، اتصال به داخلی دیگر، ضبط پیغام در صندوق صوتیِ داخلی ، ارسال فکس ، و.... برای تماس گیرنده پخش شود و تماس بدون اطلاع تماس گیرنده قطع نشود.


موارد استفاده

  • اتصال به داخلی های شرکت / سازمان با استفاده از منوهای صوتی
  • تشخیص مشغولی و یا عدم پاسخگویی داخلی ها
  • ایجاد صف انتظار و اتصال به داخلی ها به ترتیب نوبت تماس و رعایت اولویت
  • ایجاد کنفرانس بین داخلی ها از طریق ارتباط تلفن گویا با سانترال در صورتی که مرکز تلفن ، امکان ایجاد کنفرانس بین چند داخلی را داشته باشد.
  • شماره گیری و پخش پیغام
  • شماره گیری کدهای خاص بر روی سانترال به عنوان مثال روشن کردن چراغ صندوق صوتی بر روی گوشی تلفن