۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

SDK ارتباط با سانترال


در بسیاری از نرم افزار های مدیریت اطلاعات مشتریان از جمله CRM یکی از موارد مهم ثبت تماس های ورودی و خروجی مربوط به آن مشتری و همچنین در دسترس بودن اطلاعات مشتری هنگام دریافت تماس می باشد . موارد مذکور جزء ایده آل هایی هستند که شرکت های تولید کننده نرم افزار به دلیل آشنا نبودن و عدم علاقه به مواجه با پیچیدگی سیستم های تلفنی از ارائه این خدمات صرف نظر می نمایند .

این شرکت SDK تحت NET. را تولید نموده که با استفاده از این کامپوننت می توان به راحتی با سانترال های پاناسونیک ارتباط برقرار کرده و امکانات فراوانی را در نرم افزار برای کاربران آن به وجود آورد .


از جمله امکانات SDK می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • مشخص نمودن وضعیت داخلی ها بصورت آنلاین
 • دریافت شماره تماس گیرنده CallerID
 • انجام عملیاتی همچون فراخوانی یک Url و یا اجرای یک نرم افزار هنگام دریافت تماس
 • شماره گیری از طریق نرم افزار
 • قطع تماس از طریق نرم افزار
 • انتقال تماس به داخلی دیگر از طریق نرم افزار
 • ارسال DTMF (شماره گیری) روی تماس فعال از طریق نرم افزار
 • دریافت Event هنگام تغییر وضعیت تماس و یا داخلی

ساز و کار این کامپوننت به این صورت است که یک سرویس تحت عنوان سرور با مرکز تلفن ارتباط برقرار کرده و SDK با سرویس ارتباط برقرار کرده ارسال و دریافت اطلاعات را برعهده می گیرد .


با SDK پاناپیام تماس های سانترال را در نرم افزار خود کنترل کنید


مدل های سانترال های پاناسونیک قابل پشتیبانی عبارتند از :


 • Panasonic TES, TEM, TEA
 • Panasonic TDA
 • Panasonic TDE
 • Panasonic NS
   جهت دریافت اطلاعات وضعیت داخلی ها و کنترل تماس ها وجود کارت CTI بر روی مرکز تلفن الزامی می باشد .