۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

کارت های سنگوما


کارت های سنگوما مخصوص سیستم های تلفنی و انتقال دیتا می باشند . این کارت ها در سه مدل آنالوگ ، دیجیتال و هیبریدی عرضه می شوند و با خطوط تلفن بسیاری از کشور ها سازگاری دارند . از مزایای این کارت ها می توان سازگاری با سیستم های Asterisk و FreePBX و Elastix را نام برد .

کارت های آنالوگ

Analog Telephony Card A200


 • 2 تا 24 پورت بصورت FXS و FXO
 • قابلیت 24 تماس همزمان
 • دارای دو حالت قابل نصب روی PCI و PCI Express
 • جلوگیری از اکو شدن صدا (echo cancellation)
 • دارای امکان عیب یابی خودکار
 • قابل نصب روی بسیاری از مادربورد ها و سرورها
 • قابل نصب روی سیستم های لینوکس و ویندوز
 • سازگار با Asterisk و FreePBX و Elastix

Analog Telephony Card A400


 • 2 تا 24 پورت بصورت FXS و FXO
 • قابلیت 24 تماس همزمان
 • دارای دو حالت قابل نصب روی PCI و PCI Express
 • جلوگیری از اکو شدن صدا (echo cancellation)
 • دارای امکان عیب یابی خودکار
 • قابل نصب روی بسیاری از مادربورد ها و سرورها
 • قابل نصب روی سیستم های لینوکس و ویندوز
 • سازگار با Asterisk و FreePBX و Elastix

Analog Telephony Card B600


 • 4 پورت FXO و یک پورت FXS
 • قابلیت 4 تماس همزمان
 • دارای دو حالت قابل نصب روی PCI و PCI Express
 • جلوگیری از اکو شدن صدا (echo cancellation)
 • دارای امکان عیب یابی خودکار
 • قابل نصب روی بسیاری از مادربورد ها و سرورها
 • قابل نصب روی سیستم های لینوکس و ویندوز
 • سازگار با Asterisk و FreePBX و Elastix


کارت های دیجیتال

Digital Telephony Card A101


 • یک پورت E1/T1 با قابلیت جابجایی صدا و دیتا
 • قابلیت 30 تماس همزمان (2,048 Mbps)
Digital Telephony Card A102


 • دو پورت E1/T1 با قابلیت جابجایی صدا و دیتا
 • قابلیت 60 تماس همزمان (4,096 Mbps)
Digital Telephony Card A104


 • چهار پورت E1/T1 با قابلیت جابجایی صدا و دیتا
 • قابلیت 120 تماس همزمان (8,192 Mbps)
Digital Telephony Card A108


 • هشت پورت E1/T1 با قابلیت جابجایی صدا و دیتا
 • قابلیت 240 تماس همزمان (16.4 Mbps)
Digital Telephony Card A116


 • شانزده پورت E1/T1 با قابلیت جابجایی صدا و دیتا
 • قابلیت 480 تماس همزمان (32.8 Mbps)

کارت های هیبرید

Hybrid Telephony Card B601


 • یک پورت E1/T1 ، چهار پورت FXO و یک پورت FXS
 • قابلیت نصب بر روی PCI و PCI Express
 • جلوگیری از اکو شدن صدا (echo cancellation)
 • قابلیت عیب یابی خودکار
 • قابل نصب بر روی بیشتر مادربورد ها و سرورها
 • پشتیبانی از سیستم عامل های ویندوز و لینوکس
 • سازگار با Asterisk و FreePBX و Elastix

Hybrid Telephony Card B700


 • چهار پورت BRI ، دو پورت آنالوگ FXS یا FXO
 • قابلیت نصب بر روی PCI و PCI Express
 • جلوگیری از اکو شدن صدا (echo cancellation)
 • قابلیت عیب یابی خودکار
 • قابل نصب بر روی بیشتر مادربورد ها و سرورها
 • پشتیبانی از سیستم عامل های ویندوز و لینوکس
 • سازگار با Asterisk و FreePBX و Elastix