مفاهیم پایه استریسک بخش دوم


بخش دوم مفاهیم پایه استریسک:

  • فایل های حاوی تنظیمات اولیه  Initial Configuration Tasks :
     
         1.​فایل asterisk.conf :
حاوی تنظیمات کلی در خصوص نحوه اجرای استریسک است و شامل چهار بخش به شرح زیر می باشد.
 
  •  [Directories]
این بخش حاوی مسیرهای فایل های مورد نیاز استریسک است.
     astmoddir               /usr/lib64/asterisk/modules
     astrundir                 /var/run/asterisk
 
  • [Options]
این بخش حاوی مقادیر پیش فرض برای خصوصیات کلی در زمان اجرا (global runtime options) می باشد.
    verbose = 3
    languageperfix = yes
            Use language perfix befor ex :   .../en/digits/
            If  No then use after ex :  .../digits/en/
    maxcalls = 100
    default language = en 
 
  • [Files]
این بخش تنظیمات مربوط به سوکت های کنترلی استریسک می باشد و معمولا نیازی به تغییر ندارند.
    astctlowner = root
 
  • [Compat]
    pbx-realtime = 1.6
این بخش جهت Backward Compatibility  در نظرگرفته شده است و می توان در آن مشخص نمود ماژول هایی که رفتارشان عوض شده است و Backward-compat نیستند، مطابق نخسخه های گذشته کار کنند.


         2. Modules.conf : 
این فایل که در مسیر etc/asterisk/ قرار دارد مشخص می کند چه ماژول هایی باید هنگام شروع استریسک  load  شوند.در صورتی که عبارت autoload = yes در این فایل وجود داشته باشد، استریسک کل ماژول های واقع شده در مسیر usr/lib/asterisk/Modules/ را load می کند. این فایل حاوی یک بخش به نام [modules] است که مقادیر زیر می توانند در آن تکرار شوند(به غیر از autoload) تمام ماژول ها load شوند.
 
autoload = yes
preload    >   res-odbc.so
این ماژول در روال load ، load شود .در حال حاضر ماژول ها دارای load priority  در داخل خود هستند و این پارامتر خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
load           >   chan-sip.so 
این ماژول را load کنید.(در صورتی که autoload  برابر با No باشد کاربرد دارد.)
noload     >   chan- alsa.so
این ماژول را load نکنید.(در صورتی که autoload برابر yes  باشد کاربرد دارد.)
require    >   chan-sip.so
این ماژول مانند load است فقط با این تفاوت که اگر load نشود استریسک شروع نمی شود.
 preload-require  >    res-odbc.so 
مثل preload است فقط با این تفاوت که اگر load نشود استریسک شروع نمی شود.


         3. indication.conf:
حاوی تنظیماتی جهت مشخص کردن نحوه تولید بوق های مختلف تماسهای تلفنی است که توسط استریسک تولید می شود.مانند Congestion ، ringback ، Busy ، Dial Tone .
 
[general]
  country = fr
در بخش General تنها پارامتری که می تواند تعریف شود  country است.
[fr]
می توان بخش های مختلفی با کد کشور تعریف نمود تا کد های مخصوص به آن کشور را تعریف نماییم.
description = my custom tones
ring = freq1+freq2/Duration , silence/Duration
نمونه :     ring = 440+480/2000 , 0/4000
ringCadence = (2000)مدت زمان سکوت(4000) , مدت زمان بوق , ToneDuration , PauseDuration ,...
 Congestion = مدت سکوت /سکوت , مدت بوق / فرکانس دوم+ فرکانس اول 
نمونه :     Congestion = 480 + 620 / 250 , 0/250
dial = 350 + 400
Callwaiting = 440/300 , 0/1000
dialrecall = 350+440/100 , 0/100 , 350+440/100 , 0/100
record = 1400/500 , 0/15000   .بوقی که هنگام ضبط مکالمات پخش می شود
info = 950/330 , 1400/330
stutter = 350+400/100 , 0/100

در نظر داشته باشید chan-DAHDI از این فایل indications.conf  استفاده نمی کند.

         4. musiconhold.conf  : 
این فایل جهت تعریف موزیک hold بکار می رود.برای موزیک hold می توان از فرمت های مختلف مانند mp3 نیز استفاده نمود ولی چون mp3 فشرده می باشد ، cpu  بیشتری جهت decompress کردن استفاده می کند. پس بهتر است موزیک hold با فرمت wav باشد.مسیر فایل های موزیک hold در var/lib/asterisk/moh/ می باشد.این فایل حاوی بخش هایی است به نام "کلاس موزیک هلد" یا class of music on hold که کلاس های مختلفی برای پخش موزیک hold تعریف می کند.
[Default]
    mode = files
files یعنی موزیک hold از فایل موجود پخش می شود.در صورتی که custom باشد از یک منبع دیگری می توان بصورت stream موزیک را تامین نمود. بقیه ی مقادیر مجاز mp3np , quietmp3nb , mp3 , quietmp3 هستند که مخصوص پخش فایل mp3 هستند و دومی پخش صدای با volume بیشتری دارد.پسوند nb به معنی بافر نکن هست.برای اینکه این گزینه کار کند باید فرمت mp3 لود شده باشد.
 
directory = moh 
مسیر فایل های موزیک hold که در مسیر پیش فرض resource ها یعنی var/lib/asterisk/ قرار دارد.می توان مسیر فایل کامل را نیز ذکر کرد.
 
digit = # 
در صورتی که در حین پخش موزیک تماس گیرنده این عدد را فشار دهد موزیک hold  به کلاسی که آن عدد را تعریف کرده است منتقل می شود.
 
announcement = queue-thank you 
قبل از پخش موزیک hold این پیغام پخش می شود.در هنگام تغییر فایل موزیک hold نیز این announce  پخش می شود.بیشترین کاربرد آن احتمالا هنگام پخش موزیک hold  در صف انتظار می باشد.
sort = alpha 
موزیک های hold را بر اساس حروف الفبا پخش می کند. در صورتی که این عبارت ذکر نشود انتخاب فایل ها کاملا Random  خواهد بود.
 
application = /usr/bin/stream/player 
در صورتی که مقدار mode  برابر custom تنظیم شده باشد برنامه stream را مشخص می کند.

format = ulaw
در صورتی که custom , mode باشد جهت تعیین فرمت دیتا بکار می رود.

ادامه مطالب در بخش سوم ...
 
مفاهیم پایه استریسک بخش سوم

 
 مطالب قبلی ...

مفاهیم پایه استریسک بخش اول


برچسب ها


استریسک