مراحل نصب کارت Donjin

بعد از متصل نمودن کارت به سیستم ، فایل نصب موجود در سی‌دی را به ترتیب زیر اجرا نمایید :

SDK\Setup.exe


زبان را انتخاب و سپس دکمه Ok را کلیک کنید .


دکمه Next را کلیک کنید


محل نصب برنامه را انتخاب و سپس دکمه next را کلیک کنید .


نام برنامه را انتخاب و سپس دکمه Next را کلیک کنید .


گزینه I need am originally ini files را انتخاب و دکمه Next را کلیک کنید .


برنامه نصب اکنون در حال نصب فایل های برنامه می باشد، تا اتمام نصب صبر کنید .


نصب پایان یافت ، گزینه Yes, I want to restart my computer now را انتخاب و دکمه Finish را کلیک کنید تا سیستم مجدداٌ راه اندازی شود .


DJNADK_sp2i.exe


دکمه Next را کلیک کنید.


نصب پایان یافت،اکنون  گزینه Yes, I want to restart my computer now را انتخاب و دکمه Finish را کلیک کنید تا سیستم مجدداٌ راه اندازی شود .


Donjin Installation.exe


دکمه Next را کلیک کنید.


دکمه Next را کلیک کنید.


نصب فایل ها انجام شد، بر روی دکمه Finish کلیک کنید.


نصب پایان یافت، اکنون  گزینه Yes, I want to restart my computer now را انتخاب کنید و دکمه Finish را کلیک کنید تا سیستم مجدداٌ راه اندازی شود .

تنظیمات سرویس کارت

حال تنظیمات مربوط به سرویس کارت Donjin را انجام میدهیم :

بر روی Start سپس All Programs سپس گزینه Donjin NADK Develop Kit و در انتها گزینه Device Configuration Manager را انتخاب کنید تا پنجره مربوطه باز شود.


از منوی Service گزینه Start Service را انتخاب کنید تا سرویس مربوطه اجرا شود. بعد از اجرای سرویس یک گزینه تیک به رنگ سبز بروی نام قطعه مربوطه نمایش داده می‌شود. حال از منوی Service گزینه Startup Mode و سپس گزینه Automatic را انتخاب کنید تا در هربار روشن شدن سیستم سرویس کارت Donjin به صورت خودکار اجرا شود .


مراحل نصب کارت Donjin و راه انداز سرویس آن پایان یافت .


محصولات مرتبط

برچسب ها


تلفن گویا دانجین IVR Donjin