۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

راهنمای نصب نرم افزار MicroSIP :


نرم افزار MicroSIP یکی از نرم افزارهای Softphone رایگان است که جهت پاسخگویی و صحبت با تلفن بر روی کامپیوتر (مانند تلفن سخت افزاری ) مورد استفاده قرار می گیرد. پس از نصب صفحه ای مانند تلفن در اختیار شما می گذارد که می توانید با آن تماسها را پاسخ دهید و یا با شماره گیری تماس خروجی برقرار نمایید.
 

MicrosipDesktop

پس از اجرای نرم افزار نصب سافت فون  MicroSIP تمامی مراحل را مانند تصاویر زیر ادامه دهید:

MicrosipDesktop


MicrosipDesktop


MicrosipDesktop


MicrosipDesktop


MicrosipDesktop


MicrosipDesktop


MicrosipDesktop


MicrosipDesktop


MicrosipDesktop


MicrosipDesktop
برچسب ها


MicroSIP Softphone