آشنایی با انواع بوق های تلفن

بوق های تلفن معمولاً تک فرکانسی (Mono) و یا دو فرکانسی (Dual) هستند .

به تعداد پریودها در یک ثانیه فرکانس (frequency) گویند. هرچه فرکانس ها کمتر باشد صدای تولید شده بم تر و هرچه فرکانس‌ها بیشتر باشد صدای تولید شده تیزتر خواهد بود.

Dial Tone : بوق برداشتن گوشی – بوق ممتد بعد از برداشتن گوشی از بازه 400 الی 451 / 451 / 350 الی 500 هرتز با ضریب خطا 10 (Tolerance)

RingBack Tone : بوق انتظار برای برداشتن گوشی – بعد از شماره گیری و زمانی که شما منتظر هستید مخاطب گوشی خود را بردارد که به دوصورت می‌باشد :

0.4 ثانیه پالس و 0.2 ثانیه سکوت 0.4 ثانیه پالس و مکث 2 ثانیه ای

Busy : اشغال

Invalid – Disconnect- FastBusy

بدست آوردن OnTime و OffTime

بعد از ضبط بوق Busy این فایل را در برنامه GoldWave باز کنید .

برای بدت آوردن OnTime مراحل زیر را دنبال کنید :

با چپ کلیک موس محدوده ابتدایی و با راست کلیک موس محدوده انتهایی یک OnTime را انتخاب کنید .

سپس از منوی View>Selection‌را انتخاب کنید و محدوده انتخاب خود را دقیق تر کنید .

سپس از منوی Edit>Trim‌را انتخاب نمایید و عدد مربوطه به OnTime در گوشه چپ پایین برنامه را یادداشت نمایید .

<همین موارد را برای OffTime نیز تکرار کنید و عدد مربوط به آن را یادداشت کنید/p>

اکنون عدد های به دست آمده به صوزت زیر می‌باشد :

OnTime: 358

OffTime: 358

بدست آوردن فرکانس بوق

حال برنامه Wave Editor‌را از مسیر زیر اجرا کنید (نکته: این برنامه به همراه درایور کارت Donjin نصب می‌شود) Start > All Programs > Donjin NADK Develop Kit > Wave Editor

بعد از اجرا گزینه Analog را انتخاب کنید :

فایل ضبط شده خود را در برنامه باز کنید

سپس گزینه 8k a-law PCM file را انتخاب کنید

اکنون محدوده از بوق را با موس انتخاب نمایید

سپس از منوی Tools > frequency Analyze را انتخاب کنید

و در پنجره باز شده بالاترین خط مربوط را با موس انتخاب و در بخش پایین پنجره مشاهده نمایید.

فرکانس بدست آماده: 308 می‌باشد.
برچسب ها


تلفن گویا بوق تلفن مرکز تلفن