۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

اعلام بدهی


یکی از مشکلات اصلی موسسات مالی اعتباری و بانکها در بخش وصول مطالبات ، پیگیری و تماس با مشتریان بدهکار و یا یادآوری تاریخ اقساط مشتریان است. با توجه به حجم بالای تماسها عملیات فوق بسیار زمانبر و مستلزم هزینه است. سامانه اعلام بدهی شرکت تیبا سامانه می تواند دراینگونه موارد بسیار موثر و کارآمد باشد. این سامانه بصورت خودکار با شماره تلفن وام گیرندگان و ضامنین تماس گرفته و پیغام مناسب جهت اعلام هشدار و یا یادآوری پخش نماید. با توجه به اینکه سیستم قادر است با چندین خط تلفن تماس همزمان انجام دهد سرعت انجام کار قابل مقایسه با سرعت کار نیروی انسانی نیست. و یک سیستم 8 خط کار 8 نفر را با سرعت و دقت بیشتری انجام می دهد. این سیستم در شرکتهای وصول مطالبات ، شرکت های لیزینگ ، موسسات مالی و بانکها موجب کاهش هزینه و افزایش سرعت وصول گردید و اکنون یکی از ملزومات اینگونه موسسات شده است.

 • تماس سیستم با مشتریان بدهکار و اعلام وضعیت و مبلغ بدهی
 • ارتباط با بانک اطلاعاتی و استخراج اطلاعات و شماره تلفن ها جهت شماره گیری
 • ورود اطلاعات شماره تلفن از طریق فایل excel
 • ثبت نتیجه تماس در بانک اطلاعاتی
 • تعریف زمانبندی برای شماره گیری
 • پخش پیامهای مختلف برای مشتریان با توجه به تعداد اقساط ، مدت دیرکرد و ...
 • ارائه گزارش از تماسهای موفق و ناموفق
 • تماس مجدد درصورت عدم پاسخگویی و یا مشغولی خط
 • تماس با انواع شماره های تماس شامل داخلی ، بین شهری و موبایل
 • ارتباط با سایر نرم افزارهای مالی اداری
 • امکان ارتباط مستقیم با اپراتور و یا کارشناسان درصورت نیاز