۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

اطلاع رسانی مکتوب (فکس)


این بخش جهت ارائه اطلاعات بصورت فکس برای تماس گیرندگان طراحی شده است. از این طریق میتوان کلیه اطلاعات نوشتاری و تصویری شامل اطلاعات شرکت،فهرست قیمت ، مدارک لازم اطلاعات مالی ، بخشنامه ها و غیره را از طریق سیستم تلفن گویا برای مخاطبین ارسال نمود.

تماس گیرندگان میتوانند پس از ورود به سیستم و شنیدن پیغام مناسب جهت راهنمایی، اطلاعات مورد نظر خود را از طریق وارد کردن شماره انتخاب نموده و نتیجه را بصورت فکس دریافت نمایند. ساختار اطلاعات مورد نظر بصورت درختی بدون محدودیت سطح میباشد و تماس گیرنده با ورود به هر بخش از این درخت اطلاع رسانی میتواند به اطلاعات موردنظر دسترسی پیدا کند.

با توجه به اینکه سیستم قابلیت ارتباط با انواع بانکهای اطلاعاتی مانند SQLServer , Oralce , MySQL و فراخوانی وب سرویس WebService را دارد، اطلاعات این بخش میتواند از بانکهای اطلاعاتی نرم افزارهای دیگر خوانده شده و در صفحه فکس جایگذاری شود. این بخش دارای امکاناتی جهت طراحی صفحات فکس میباشد و به کمک آن میتوان فکس را بصورت پویا با توجه به مشخصات تماس گیرنده تولید نمود. یکی از کاربردهای این مورد در سیستمهای تلفن بانک و بخش فروش شرکت ها است که اطلاعات صورتحساب مشتری قابل دریافت از طریق فکس می باشد. این بخش شامل گزارشات و نمودارهای آماری جهت اطلاع از تعداد تماس گیرندگان، ساعات تماس و نوع اطلاعات دریافتی است.

  • ارسال اطلاعات ، اطلاعیه ، مدارک لازم ، فهرست قیمت ، معرفی محصول و ... بصورت فکس
  • خواندن اطلاعات از بانک‌های اطلاعاتی نرم افزارهای دیگر و جایگذاری در صفحات فکس
  • دارای بخش «فکس ساز» جهت طراحی صفحات فکس به دلخواه (امکان استفاده از متن و عکس در طراحی صفحات فکس)
  • ارسال اطلاعات مختلف با توجه به شماره تماس گیرنده (Caller ID)
  • عدم پاسخگویی سیستم تلفن گویا به تماس درصورت تشخیص شماره تلفن موجود در لیست سیاه (CallerID Black List)
  • دریافت فکس از تماس گیرندگان و ثبت بصورت فایل تصویری و ارسال بصورت ایمیل
  • نمایش صفحات فکس دریافت شده و امکان دسته بندی موضوعی آنها در پوشه‌های مختلف
  • ارائه گزارش از تماس‌ها و نوع خدمات درخواستی تماس گیرندگان
  • بروز رسانی و تغییر فایل‌های فکس