۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

ارسال و دریافت فکس


جهت ارسال ودریافت فکس به صورت خودکار میتوان از این امکان نرم افزار استفاده نمود.در بخش ارسال فکس، سیستم امکان ارسال فکسهای از پیش آماده مانند تبلیغات، فهرست قیمت ، معرفی محصولات و غیره و یا ساخت فکس بر اساس اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی شما مانند گردش حساب، فاکتور فروش، گزارشات هفتگی و ماهیانه و... را برای شما فراهم می نماید. تماس گیرندگان میتوانند به کمک منوی صوتی بطور خودکار و بدون درگیر نمودن پرسنل شرکت از انواع اطلاعات موجود فکس دریافت نمایند. این بخش دارای امکاناتی جهت طراحی صفحه فکس و جایگذاری اطلاعات بر روی آن میباشد،بدین ترتیب امکان ارسال صفحات فکس بصورت پویا و با توجه به اطلاعات تماس گیرنده وجوددارد.کلیه کاربران سیستم می توانند از طریق نرم افزار تحت شبکه ، فکس موردنطر خود را برای شماره تلفن مقصد ارسال نمایند.

در بخش دریافت فکس سیستم فکسهای ارسالی تماس گیرندگان را دریافت نموده و بصورت فایل تصویری ذخیره می کند. فکسهای رسیده سپس از طریق ایمیل و یا نرم افزار تحت شبکه قابل مشاهده، چاپ، دسته بندی و ارسال به کارتابل سایر کاربران میباشند.

  • امکان ارسال فکس های دریافتی به ایمیل کاربر
  • دریافت فکس بصورت خودکار و ذخیره بصورت فایل
  • امکان دسترسی کاربران به فکس های دریافتی با نرم افزار تحت شبکه
  • ارسال فکس از طریق نرم افزار تحت شبکه
  • شماره گیری تلفن مخاطبین و ارسال فکس های موجود در صف
  • امکان Import کردن لیست شماره تلفن ها جهت تماس از نرم افزار Excel
  • تعریف تاریخ و ساعت ارسال فکس (زمانبندی ارسال فکس)
  • امکات تعریف تعداد تماس مجدد در صورت تشخیص عدم پاسخ
  • اتصال به بانک های اطلاعاتی و تولید صفحات فکس و ارسال برای تماس گیرنده