۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

اطلاع رسانی گویا

این بخش به منظور ارائه اطلاعات مختلف بصورت گویا برای تماس گیرندگان طراحی شده است.از این طریق میتوان هر نوع اطلاعات شامل اخبار، اطلاعیه، محصولات، فهرست قیمت، خدمات، پرسشهای معمول و غیره رابدون صرف وقت توسط پرسنل شرکت در تمام طول شبانه روز در اختیار مخاطبین قرار داد. تماس گیرندگان میتوانند پس از تماس با تلفن گویا و شنیدن پیغام مناسب جهت راهنمایی، اطلاعات مورد نظر خود را از طریق وارد کردن شماره انتخاب نمایند. اطلاعات مورد نظرمیتواند بصورت ساختار درختی بدون محدودیت سطح طراحی گردد و تماس گیرنده با ورود به هر بخش از این درخت اطلاع رسانی، اطلاعات مورد نظر را دریافت نماید.

با توجه به اینکه سیستم قابلیت ارتباط با انواع بانکهای اطلاعاتی مانند SQLServer , Oracle , MySQL , … و امکان فراخوانی وب سرویس و URL را دارد، اطلاعات این بخش میتواند از نرم افزارهای دیگر دریافت شده و خوانده شود. سامانه تلفن گویای شرکت تیبا سامانه پخش اعداد ، مبلغ ، تاریخ ، ساعت ، ماه های سال ، روزهای هفته و ... را بصورت خودکار انجام می دهد. تغییر و بروز رسانی اطلاعات صوتی به سادگی از طریق تلفن، و ورود رمز عبور از طریق منوی صوتی مدیرسیستم قابل انجام است .این بخش شامل گزارشات و نمودارهای آماری جهت اطلاع از تعداد تماس گیرندگان، ساعات تماس و نوع اطلاعات دریافتی میباشد. این اطلاعات میتوانددر تصمیمگیریهای مدیریتی و شناخت نیازهای مشتریان و تماس گیرندگان بکار رود.

  • پخش پیام اطلاع رسانی ، معرفی محصولات ، فهرست قیمت ، پاسخ پرسشهای معمول و ... بصورت گویا
  • طراحی منوی صوتی بصورت درختی (بدون محدودیت سطح و شماره)
  • خواندن اطلاعات از بانک‌های اطلاعاتی نرم افزارهای دیگر مانند SQLServer , Oralce , MySQL
  • پخش اعداد، مبلغ، تاریخ ، ساعت ، روزهای هفته و ماه های سال بصورت خودکار
  • اعلام پیغام‌های مختلف در ساعات مختلف شبانه روز
  • تغییر پیغام‌های درخت اطلاع رسانی در روزهای تعطیل، روزهای مختلف هفته، تاریخ‌های مشخص و ...
  • تغییر پیغام‌های درخت اطلاع رسانی و سناریو پاسخگویی بر اساس شماره تلفن تماس گیرنده(CallerID)
  • عدم پاسخگویی به تماس درصورت تشخیص شماره تلفن موجود در لیست سیاه (CallerID Black List)
  • امکان صداگذاری و بروز رسانی پیغام‌های صوتی
  • ارائه گزارشات و نمودارهای آماری از تماس‌ها و خدمات مورد استفاده تماس گیرندگان