۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

صندوق صوتی


به کمک این بخش تماس گیرندگان میتوانند در صندوق صوتی کارمندان، مدیران و یا یک بخش ازشرکت یا سازمان پیغام بگذارند. تعداد صندوقهای صوتی نامحدود بوده و هر داخلی و یا هر فرد میتواند صندوق صوتی داشته باشد. صندوق صوتی معمولا درصورت عدم حضور و یا عدم پاسخگویی و یا مشغولی خطوط داخلی فعال می شود و شخص تماس گیرنده می تواند برای داخلی گرفته شده ، پیغام صوتی بگذارد.

سپس کاربران میتوانند از طریق ورود به پنل کاربری خود در نرم افزار پیام نما ، به پیغامهای شخصی خود دسترسی پیدا کرده و پیغامها را پخش کنند. جهت حفظ نظم در کارتابل شخصی هر کاربر می تواند پیغامهای خود را در پوشه های مختلف دسته بندی کند و یا پیغام را به کاربر و یا واحد دیگری ارجاع نماید. دسترسی به پیغامها از طریق تماس تلفنی نیز امکان پذیر می باشد. هر کاربر با تماس به سامانه تلفن گویا و ورود به بخش صندوق صوتی می تواند از تعداد پیغامهای جدید خود مطلع شده و یک به یک آنها را پخش کند.

یکی از امکانات مهم سیستم امکان ارسال پیام به ایمیل کاربران است. در این صورت کاربران می توانند پیامهای صندوق صوتی را در ایمیل خود مشاهده و پخش کنند.

 • پخش پیغام جهت راهنمایی تماس گیرندگان و معرفی صندوق‌های صوتی
 • ضبط پیغام تماس گیرندگان و ذخیره در صندوق صوتی داخلی مربوطه
 • ارسال پیغام صوتی به ایمیل کاربر
 • چک کردن صندوق صوتی توسط کاربران از طریق نرم افزار تحت شبکه و از طریق تماس تلفنی
 • نمایش پیغام‌های ذخیره شده در صندوق صوتی با ذکر تاریخ تماس، ساعت تماس، شماره تماس گیرنده، نوع پیغام و...
 • پخش پیغام‌ها و قابلیت حرکت برروی نوار پخش پیغام
 • طبقه بندی پیغام‌ها با استفاده از تعریف پوشه‌های مختلف جهت ذخیره سازی پیغام‌ها
 • ضبط پیغام کاربر جهت پاسخگویی به پیغام‌های پرسشی تماس گیرندگان
 • ارسال پیغام برای صندوق های صوتی دیگر
 • اضافه کردن توضیحات به پیغام‌ها جهت دسترسی آسان به آن
 • ارسال پیامک به کاربر درصورت داشتن پیغام جدید
 • اعلام تعداد پیغام‌های جدید و قدیمی در صندوق صوتی
 • حذف ، ارجاع و بایگانی پیامهای صوتی
 • ثبت عملیات انجام شده در خصوص پیغام صوتی