۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

راه اندازی سیستم مشاوره تلفنی دانشگاه علامه طباطبائی


 
با راه اندازی این سیستم، مشاوران دانشگاه علامه  طباطبائی بدون حضور در مرکز می توانند در هر مکانی که هستند در صورت آمادگی با تماس، حضور خودشان را اعلام کنند و با تلفن همراه در صف مشاورِ مرتبط با خود وارد شده و منتظربمانند تا تماس اشخاصی که نیاز به مشاوره دارند به تلفن همراه آنها متصل شوند.
تماس گیرندگان پس از وصل شدن به سیستم مشاوره می توانند موضوع مورد نیاز جهت مشاوره گرفتن را  انتخاب کرده و منتظر بمانند تا جهت مکالمه به مشاور مربوطه وصل می شوند.در انتهای تماس سیستم برای تماس گیرنده یک کد مشاور اعلام می کند تا در تماس بعدی شخص بتواند از طریق وارد کردن کد، مجدد به همان مشاور قبلی متصل شود.