راه اندازی سامانه مرکز تماس CallCenter شرکت تیبا سامانه به نام « مرکز تماس تیبا »


سامانه مرکز تماس CallCenter شرکت تیبا سامانه به نام « مرکز تماس تیبا »شامل یک سامانه کامل پاسخگویی به تماس ، ارائه خدمات تلفنی و مدیریت ارتباط با داخلی ها است . این سامانه از طریق ارتباط با سانترال (مرکز تلفن) می تواند امکانات مختلفی نظیر صف انتظار ، مدیریت توزیع تماسها به داخلی ها ، ضبط مکالمات IVR و امکانات معمول سامانهCallCenter را ارائه نماید. با توجه به اینکه نحوة پاسخگویی به تماسها ، جلوگیری از تماسهای بدون پاسخ و ارائه مطلوب خدمات تلفنی در مراکز با تعداد تماسهای زیاد ، اهمیت ویژه ای دارند ، این سامانه بر اساس نیازهای فوق طراحی و تولید شده است و می تواند با ارائه امکانات ویژه مانند Popup اطلاعات تماس گیرنده ، نمایش Online صف انتظار و گزارشات تحلیلی و آماری به عنوان کمک یار اپراتورها ، سوپروایزرها و مدیران بکار رود .


برچسب ها


مرکز تماس تیبا کالسنتر تیبا مرکز تماس کالسنتر CallCenter