۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

راه اندازی سامانه مرکز تماس شرکت آسان پرداخت پرشین


سیستم مرکز تماس سامان برای شرکت آسان  پرداخت پرشین با حدود 50 Agent  پاسخگو توسط شرکت تیبا سامانه راه اندازی شد.
این سیستم دارای انواع امکانات توزیع تماس، ارتباط با نرم افزار CRM ، صف انتظار و صندوق صوتی می باشد.سامانه مرکز تماس نصب شده شامل Wall board ، پنل کاربری برای Agent ها، پنل سوپروایزری، پنل گزارشات و کاملترین امکانات مرکز تلفن می باشد.


برچسب ها


مرکز تماس مرکز تلفن مرکز تماس سامان