۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

راه اندازی سیستم نوبت دهی بیمارستان بعثت نهاجا


سامانه نوبت دهی تلفنی برای بیمارستان بعثت نهاجا تهران توسط شرکت تیبا سامانه راه اندازی شد.
با توجه به حجم بالای مراجعه کنندگان به مراکز درمانی ، راه اندازی سامانه نوبت دهی تلفنی ، بهترین روش برای ایجاد نظم در نوبت دهی ها ، صرفه جویی در وقت بیماران و پرسنل بیمارستان با حذف مراجعه حضوری جهت رزرو نوبت و همچنین موجب افزایش رضایت مراجعه کنندگان و پرسنل بیمارستان می گردد.
سامانه نوبت دهی تلفنی تیبا سامانه با ارائه امکاناتی از قبیل رزرو نوبت ، اطلاع رسانی روز های حضور پزشکان ،ارسال پیامک هنگام رزرو یا لغو نوبت و همچنین یادآوری نوبت ها ،یکی  از سامانه های مطمئن و پرکاربرد در این حوزه می باشد که در بیمارستان بعثت تهران راه اندازی گردید.


برچسب ها


سامانه نوبت دهی تلفنی