راه اندازی سامانه مرکز تماس اوقاف


سامانه مرکز تماس اوقاف برای تهران و 30 استان کشور توسط شرکت تیبا سامانه راه اندازی می گردد. در حال حاضر  تعدادی از شهرستان ها به این سیستم مجهز گردیده اند و تا پایان خردادماه سال 1397 تمامی استان ها به این سیستم مجهز خواهند شد.
این سامانه مرکز تماس ، کاملترین امکانات از قبیل : اپراتور خودکار ، صندوق صوتی ، شکایات و پیگیری شکایات ، صف انتظار ، نظرسنجی و غیره را شامل می شود و یکی از بزرگترین و جامعترین سیستم های مرکز تماس سازمانی می باشد.


برچسب ها


مرکز تماس سازمان اوقاف سازمان اوقاف تهران و 30 استان کشور