۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

راه اندازی سامانه تلفن گویا سازمان غذا و دارو


سازمان غذا و دارو با اهداف ارتقای سطح سلامت جامعه ، ارتقا و بهبود دسترسی به خدمات دارویی  و افزایش سطح امنیت غذا و تغذیه  روزانه با حجم انبوهی از تماس های تلفنی  مواجه می باشد.
این سازمان با راه اندازی سامانه تلفن گویای شرکت تیبا سامانه و با فراهم آوردن امکاناتی از قبیل اپراتور خودکار ، اطلاع رسانی گویا ، صندوق صوتی و توزیع تماس ها بین بخش های مختلف سازمان ،شرایطی را در جهت ارتقای سطح کیفی پاسخگویی به تماس گیرندگان و افزایش رضایتمندی  و تسهیل در امر خدمات دهی کارکنان خود ایجاد نموده است. 


برچسب ها


سامانه تلفن گویا