۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

راه اندازی سیستم نوبت دهی مرکز تصویر برداری دکتر شاکری


مرکز تصویر برداری دکتر شاکری اولین مرکز سونوگرافی غربالگری می باشد. در این مرکز برای ایجاد نظم در نوبت دهی ها و رفاه مراجعه کنندگان سامانه نوبت دهی تلفنی تیبا سامانه راه اندازی شد. سامانه نوبت دهی تلفنی تیباسامانه با ارائه امکاناتی مانند رزرو نوبت، ارسال پیامک هنگام رزرو نوبت و یا لغو نوبت و یادآوری نوبتها ، یکی از سامانه های مطمئن و پرکاربرد در این حوزه می باشد که در این مرکز  راه اندازی گردید.


برچسب ها


سامانه نوبت دهی تلفنی